Projekty Unijne

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup i dostawę nowych pH-metrów – 2 sztuki. Postępowanie jest prowadzone na rzecz projektu pt.: "Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.