Immunoterapia czynna przeciwgruźlicza

Immunoterapia
Czynna Przeciwgruźlicza

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10

Lek stosowany w profilaktyce przeciwgruźliczej.