Odczynniki laboratoryjne

Odczynniki
Laboratoryjne

Pseudocholinoesteraza

Odczynnik stosowany w laboratoriach diagnostyki lekarskiej,
w przypadku zatruć pestycydami oraz w badaniach biochemicznych
i chemiczno-analitycznych.