Immunoterapia bierna w WZW B

Immunoterapia
Bierna w WZW B

GAMMA® anty-HBs 200

Lek stosowany w biernej profilaktyce
wirusowego zapalenia wątroby typu B.