Immunoterapia w konflikcie serologicznym

Immunoterapia
w Konflikcie Serologicznym

GAMMA anty-D® 50

Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) stosowana w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układem Rh.

GAMMA anty-D® 150

Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) stosowana w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układem Rh.