Relacje inwestorskie

Inwestycje

Chcąc spełnić obietnice, jakie składamy naszym partnerom biznesowym oraz pacjentom, nieustannie poszukujemy kolejnych szans do rozwoju i ekspansji.
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego to zaledwie początek nowych możliwości
przy wdrażaniu innowacyjnych produktów leczniczych.
Zobacz, kierunki rozwoju Synthaverse.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Celem projektu jest wdrażanie
na rynek innowacyjnych produktów w skali międzynarodowej
oraz odpowiedź na potrzeby pacjentów.

Dzięki inwestycji możliwe będzie doskonalenie technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej oraz produkcja innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie służyło opracowywaniu i przygotowaniu do wprowadzenia na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, w tym m.in. znacząco udoskonalonej szczepionki BCG oraz udoskonalonego produktu leczniczego Onko BCG.

Budowa Centrum została ukończona w grudniu 2023 roku, a jego odbiór miał miejsce na początku stycznia 2024.

Zakład Produkcji Onko BCG®

Naszą ambicją jest, aby do 2026 roku
ruszyła sprzedaż leku z nowej linii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 przyznała naszej organizacji dotację na budowę nowego zakładu w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

Poza budową samego obiektu chcemy również zakupić nową linię produkcyjną.

Inwestycja umożliwi zwiększenie produkcji leku stosowanego w immunoterapii BCG pęcherza moczowego o około 300.000 opakowań rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu.