Najnowsze
Wydarzenia

Spółka Synthaverse w pierwszym kwartale 2024 roku wypracowała 13,9 mln zł przychodów, poprawiając wynik o blisko 16 proc. rok do roku.

 

Nakłady na rozwój


Kwartalny zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 7,4 mln zł, co jest wynikiem lepszym o blisko 23 proc. względem pierwszego kwartału ubiegłego roku. Natomiast EBITDA sięgnęła 1,8 mln zł, wobec 2,9 mln zł uzyskanych rok wcześniej.

 

Na poziomie netto była strata w wysokości -0,4 mln zł (0,7 mln zysku rok wcześniej). Warto zwrócić uwagę na dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 5,6 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku ujemny poziom – 0,4 mln zł).

 

– Dzięki dynamicznie rosnącemu eksportowi utrzymujemy dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów. Jednak rozwój wymaga zwiększonych nakładów i stąd zwiększone koszty, które rzutują na końcowy wynik. Nie można też zapominać o kosztach związanych z rozruchem Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz budową nowego zakładu Onko BCG. Niemniej mamy za sobą udany strat w 2024 rok, osiągają rekordowy poziom przychodów oraz zysku brutto ze sprzedaży, odnotowany dotychczas w pierwszym kwartale. W kolejnych kwartałach chcemy kontynuować ten trend – mówi Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Synthaverse.

 

Eksport rośnie

 

Spółka cały czas stawia na rozwój eksportu. W pierwszym kwartale 2024 roku zapewnił on 7,35 mln zł przychodów (53 proc. ogólnej sprzedaży), zwiększając wartość rok od roku o prawie 33 proc. Krajowa sprzedaż zwiększyła się o niespełna 2 proc. – do 6,55 mln zł.

 

Pod względem produktowym motorem wzrostu sprzedaży były: Onko BCG (wzrost o 79 proc. do 4,3 mln zł), szczepionka BCG 10 (wzrost o 77 proc. do 2,5 mln zł) oraz Distreptaza (wzrost o 16 proc. do 5,5 mln zł).

– Chcemy dalej, dynamicznie rozwijać się na zagranicznych rynkach. Na razie koncentrujemy się na rejestracji leków w Europie Zachodniej, systematycznie wchodząc na kolejne rynki dodaje – wyjaśnia Mieczysław Starkowicz. – Obecnie naszym celem są kraje skandynawskie oraz Hiszpania i Włochy, gdzie prowadzimy rozmowy na zaawansowanym etapie. Już teraz budujemy rynek zbytu z myślą o sprzedaży w kolejnych latach, kiedy – dzięki strategicznym inwestycjom – skokowo zwiększymy nasz potencjał. W 2026 roku chcemy dojść do pełnej operacyjności, zarówno nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG, jak też nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Dzięki temu nasze moce produkcyjne w Onko skoczą siedmiokrotnie – dodaje prezes Syntahverse.

 

 

Raport za I kwartał 2024: https://synthaverse.com/pl/dla-inwestorow/dokumenty-informacyjne/2024-rok/

 

Maj 2024