Projekty Unijne

W związku z wszczętym przez SYNTHAVERSE S.A. zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2023-14275-173918) dotyczącym zakupu i dostawy nowej myjni ultradźwiękowej – 1 sztuka, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 2 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.