Projekty Unijne

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (dalej: ‘projekt’) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka SYNTHAVERSE S.A.  zakończyła postępowanie dotyczące zakupu i dostawy nowych zestawów komputerów z monitorem, klawiaturą i myszą - 10 kompletów.