Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Jarosław Paweł Błaszczak – Przewodniczący

Doświadczony menadżer z ponad 26-letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz kształtowaniu polityki finansowej przedsiębiorstw.

W firmie Synthaverse od 2016 roku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wcześniej związany z takimi firmami jak: IPOPEMA, Ernst & Young Corporate Finance, Arthur Andersen Polska czy KPMG Polska Audyt.

Absolwent prestiżowych uczelni, znanych na całym świecie – Harvard University (USA), Manchester Business School (Wielka Brytania), a także Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący

Ekspert z ponad 45-letnim doświadczeniem w farmacji aptecznej.

Z firmą Synthaverse związany od 2009 roku jako członek Rady Nadzorczej.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywał m.in. w  Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej czy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Lwowie na Wydziale Farmacji oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członkowie Rady Nadzorczej

Waldemar Sierocki

Doświadczony menadżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w sektorze farmaceutycznym.

W firmie Synthaverse od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Wcześniej związany z m.in. firmami: Lubfarm, Organizacją Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych czy Pharmaprofit.

Dariusz Kucowicz

Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w kształtowaniu rozwoju spółek w radach nadzorczych.

Z firmą Synthaverse związany od 2008 roku, obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zdobywał również w Zarządach oraz Radach Nadzorczych firm: Medicare, KLIF, Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych, Pharmacy Solutions, Max Medicum czy Investcare.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dirk Pamperin

W firmie Synthaverse od 2020 roku jako członek Rady Nadzorczej.

Wcześniej związany z takimi firmami jak APOGEPHA oraz Synthon Holding. Związany również z Federalnym Stowarzyszeniem Producentów Leków w Niemczech.

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego grupy roboczej ds. Badań i Innowacji w Bundesverband Pharmazeutische Industrie e.V. w Berlinie.

Absolwent Politechniki w Braunschweig na Wydziale Chemii oraz Instytutu Inżynierii Biochemicznej na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Doświadczenie zdobywał również w International Business School w Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję Kierownika Projektu Wykonawczego.

Konrad Miterski

Wieloletni ekspert w dziedzinie finansów i zarządzania spółkami.

W firmie Synthaverse od 2017 roku jako członek Rady Nadzorczej.

Związany również z takimi firmami jak: ING Bank Śląski, Polska Grupa Energetyczna, Ferrum, Herkules czy Polski Bank Komórek Macierzystych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Bankowość i Finanse. Ukończył również kurs dla członków Rad Nadzorczych, potwierdzony egzaminem państwowym oraz Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School, University of Navarra.

Maciej Siedlar

Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej.

Z firmą Synthaverse związany od stycznia 2023 roku jako członek Rady Nadzorczej.

Zawodowo związany również m.in. z Komitetem Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Krajową Radą Transplantacyjną czy Zarządem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Naukowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie został powołany na profesora. Odbył również liczne staże kliniczne oraz naukowe m.in. na uczelniach w Hospital Universitari Vall d’Hebron w Hiszpanii, Weizmann Institute of Science w Izraelu, a także ponad dwuletni staż podoktorski, jako stypendysta fundacji Alexandra von Humboldt’a, w Instytucie Immunologii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Niemczech.

Maciej Korniluk

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów.

W firmie Synthaverse od początku 2023 roku.

W swojej karierze zawodowej związany również z firmami: Polimex Mostostal, Polska Grupa Energetyczna, Pricewaterhouse Coopers oraz Rödl&Partner.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce.